Za obnovu poutní kaple Svaté Máří Magdalény, o.s.
O sdruĹľenĂ­
Projekty
Donátoři
Podpořte nás
Historie kaple
Foto

Podpořte nás

Za jakoukoliv podporu, která umožní naplňovat poslání našeho občanského sdružení (finanční, věcnou, i formou dobrovolnické pomoci), budeme velmi vděční. Naše sdružení vzniklo v roce 2004, jako reakce na snahu vlastníka kaple o její obnovu a vrácení tohoto dříve hojně navštěvovaného poutního místa veřejnosti. Sdružení si v současné době klade tyto priority: Všem případným dárcům a spolupracovníkům předem děkujeme.

MS Word Darovací smlouva
Kliknutím na ikonu stáhnete dokument
(MS Word, 50 KB)

MS Word Smlouva o spolupráci
Kliknutím na ikonu stáhnete dokument
(MS Word, 50 KB)

Na základě darovací smlouvy, či smlouvy o spolupráci, můžete podpořit činnost našeho občanského sdružení libovolnou částkou. Účel svého daru můžete dále specifikovat například jako příspěvek na lavičky, odpočívadla a informační tabule, inventář kaple, výsadby apod., či prostě jen „na činnost sdružení dle stanov“.
Příspěvek na činnost sdružení nemusí mít pouze finanční charakter. Přivítáme stejně tak věcný dar. Vítáme rovněž bezplatné, popř. zlevněné, služby při realizaci projektů našeho sdružení.
Naše občanské sdružení je sdružením malým, nemajetným s vysoce skromnou provozní režií. :-) Můžeme Vám slíbit, že jakýkoliv příspěvek bude maximálně efektivně využit.
Dobrovolná neplacená práce je neoddělitelnou součástí činnosti neziskového sektoru všude na světě. Všichni členové našeho sdružení vykonávají svoji práci zdarma nad rámec svého občanského povolání.