Za obnovu poutní kaple Svaté Máří Magdaleny, o.s. kaple
kaple
lišta O sdružení Projekty Donátoři Podpořte nás Historie kaple Foto lišta
 

Chystaně projekty | Realizované projekty | Amfiteátr

Amfiteátr

AmfiteátrAmfiteátr - pohled shora

Terénní úpravy se vznikem venkovního amfiteátru u kaple sv. Maří Magdaleny v Chelčicích jsou pilotním projektem našeho občanského sdružení. Amfiteátr vznikne na stávajícím svažitém terénu v prodloužené ose kaple sv. Maří Magdaleny. Terén bude upraven do výseče kruhového uspořádání stupňů, které budou zpevněny proti splavování kamenem. Plocha stupňů bude zatravněna. Terénními úpravami bude provedeno 6 stupňů, každý o šířce 1 m. Kruhové jeviště bude průměru 5 m a bude zadlážděno kamenem.

Všechna potřebná rozhodnutí dotčených orgánu státní správy již byla vydána. Odvod za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zaplacen.

Pohledově exponovaná stavba kaple a otevřený prostor před ní nebude vytvořením přírodního amfiteátru vůbec narušen, protože bude terénními úpravami pouze změněn stávající svažitý terén na stupňovitý. Nové využití kaple sv. Maří Magdaleny a realizace amfiteátru vytvoří podmínky pro návrat a krátkodobý pobyt návštěvníků v těchto místech.

Bližší projektová dokumentace je k dispozici ke stažení zde
(Adobe Acrobat, 900 KB)

Budeme vděční za jakýkoliv projev podpory pro realizaci toho záměru.