Za obnovu poutní kaple Svaté Máří Magdalény, o.s.
O sdružení
Projekty
Donátoři
Podpořte nás
Historie kaple
Foto

Poslání | Aktuality |Jednatel | Stanovy a registrace FÚ | Zprávy o činnosti a hospodaření | Kontakt

Kontakt

Občanské sdružení sídlí prozatímně na níže uvedené adrese :

„Za obnovu poutní kaple Svaté Maří Magdaleny, o.s.“
M. Horákové 8, 370 05 České Budějovice

e- mail: poutnikaple@seznam.cz