Za obnovu poutní kaple Svaté Máří Magdalény, o.s.
O sdružení
Projekty
Donátoři
Podpořte nás
Historie kaple
Foto

Poslání | Aktuality | Jednatel | Stanovy a registrace FÚ | Zprávy o činnosti a hospodaření | Kontakt

Aktuality

V této rubrice Vám předkládáme aktuální informace ze života našeho občanského sdružení.

UDRŽOVACÍ PRÁCE (2011)

V roce 2011 byly na kapli provedeny udržovací práce.Všimnete si toho na první pohled. Kaple už zase září do kraje. Nad rámec udržovacích prací byly osazeny v kapli kamenné schodnice. Provizorní schody byly tedy konečně nahrazeny kamennými. Kamenné schodnice věnoval pro kapli sv. Maří Magdaleny Jan Čížek ze Strážkovic. Osazení schodů jakož i veškeré udržovací práce provedl Josef Jeřábek z Vodňan.

Veškeré výše uvedené práce byly provedeny za podpory Purkyňovy nadace, sídlem ve Slatině 11, 410 02 Lovosice.XOLOTL RAMIREZ MARTINEZ (7–8. 11. 2011)

V listopadu navštívil kapli Xolotl Ramirez Martinez a odvezl si sebou z ČR zpět do Mexika i vodu z pramene sv. Maří Magdaleny … Občanské sdružení v době jeho pobytu v Chelčicích zorganizovalo ve dnech 7. a 8. listopadu dvě besedy v blízké hospůdce „Na Lázni“, týkající se aztécké kosmovize a roku 2012.

Xolotl Ramirez Martinez

Xolotl Ramirez Martinez

Xolotl se věnuje naukám tradičního Aztéckého tance /La Danza Azteca/, založil již 4 skupiny posvátného tance v Mexico City, vede obřadní rituály Temazcalli na mnoha místech v Mexiku, USA a Canadě, pořádá kurzy a semináře věnující se starodávné kultuře Mexika. Je otcem pěti dětí, které rovněž učí tradičnímu způsobu života.SVATEBNÍ OBŘADY V KAPLI (2011)

V průběhu roku 2011 proběhly v kapli čtyři občanské svatební obřady.VÝSTAVA JOSEFA BRUCKMÜLLERA (25. 10. 2010)

Josef Bruckmüller

Výstava českobudějovického malíře Josefa Bruckmüllera, spojená s vernisáží.MAESTRO ANTONIO CARANGELO SE SVÝMI ŽÁKY V KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALENY (27. 7. 2010)
NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK!

Maestro Antonio Carangelo

Antonio Carangelo, tenor

Profesor Antonio Carangelo se narodil v Lecce v jižní Itálii. Studoval na hudební fakultě v Ženevě a na umělecké Akademii v Osimu. Dalším studiem se zdokonaloval u proslulého tenoristy Maria del Monaca a u vynikajícího pedagoga Ettora Campogallianiho. U těchto skvělých učitelů získal hluboké znalosti, které mu otevřely dveře na operní scény celého světa.
Debutoval ve Velkém divadle v Ženevě, rozhodujícím způsobem na sebe upozornil jako Ernani v New Yorku. Den po newyorské premiéře napsal David Westwood v Opera News: „Carangelo má úžasné scénické charisma a výraz podpořený výtečnou hlasovou technikou.“
V posledních letech Maestro Antonio Carangelo založil vlastní pěveckou akademii ve Vídni: CARANGELO AKADEMIE, kde předává své bohaté zkušenosti další pěvecké generaci. Pořádá též mistrovské pěvecké kurzy po Evropě.
Od roku 2007 působí jako člen poroty Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
K jeho žákům patří sólisté Státní opery ve Vídni, hosté Salcburského festivalu, sólisté benátského divadla La fenice, opery v Teatro Colón v Buenos Aires, královské opery Covent Garden v Londýně atd.NOVÁ INFORMAČNÍ TABULE U KAPLE (17. 7. 2009)

Nová informační tabule

Nová informační tabule u kaple, realizována za podpory Purkyňovy nadace.VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI O GRANT (7. 7. 2009)

Naše sdružení se neúspěšně snažilo získat finanční prostředky pro realizaci amfiteátru u kaple sv. Maří Magdaleny v grantovém programu „Pro budoucnost“ nadace OKD. Níže sdělení grantové komise:

Předmět: Výsledky grantového programu Pro budoucnost

Vážený pane Bečváři,
obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt Rehabilitace a revitalizace poutního místa - terénní úpravy se vznikem venkovního amfiteátru u kaple Sv. Máří Mgdaleny v Chelčicích (okres Strakonice) z grantového programu Pro budoucnost Nadace OKD. Odborná grantová komise, která Váš projekt hodnotila se, i přes zvážení veškerých pozitivních stránek, rozhodla finančně projekt nepodpořit a to z níže uvedeného důvodu:

Projekt byl vyhodnocen jako kvalitní, ale grantová komise nepovažuje projektem řešenou problematiku za prioritní a dala přednost jinak zaměřeným projektům.

Doufáme, že se vám i přes tuto nepříznivou zprávu projekt podaří zabezpečit. Přejeme Vám hodně úspěchů ve vašich aktivitách.

Za grantový program Pro budoucnost

František Brückner
grant manager
Nadace Partnerství
Czech Environmental Partnership Foundation
Údolní 33 602 00 Brno
tel.: +420-515 903 115
fax.: +420-542 422 777
mobile: 775 216 327
e-mail: frantisek.bruckner@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.czSTROM ROKU 2008 (27. 5. 2008)

Naše sdružení nominovalo „Libějovickou čtyřřadou alej“ na titul „Strom roku 2008“. Anketu pořádá Nadace Partnerství. Cílem ankety je upozornit na význam stromů pro životní prostředí a vzbudit zájem lidí o krajinu, ve které žijí. Naším cílem je upozornit nejširší veřejnost na výjimečný krajinný prvek, kterým „Libějovická čtyřřadá alej“ bezesporu je.

Libějovické čtyřřadé aleji byl v rámci výše zmíněné ankety udělen titul „STROM HRDINA“. Zprávu naše OS obdrželo 18.6.2008.PURKYŇOVA NADACE : PAMÁTKY A OBČANÉ – 5. GRANTOVÉ KOLO
(27. 5. 2008)

Naše sdružení podalo žádost – přihlášku do výše uvedené grantové soutěže s níže uvedeným výsledkem:

Vyjádření Purkyňovy nadaceNADACE PARTNERSTVÍ : STROM ŽIVOTA - MALÉ GRANTY (27. 5. 2008)

S cílem obnovit zaniklé výsadby u kaple jednáme s vlastníky okolních pozemků o záměru výsadby stromů. Po získání souhlasů vlastníků pozemků a konzultačního vyjádření Národního památkového ústavu, hodláme přihlásit náš záměr do výše uvedené grantové soutěže Nadace Partnerství.