Za obnovu poutní kaple Svaté Máří Magdalény, o.s.
O sdružení
Projekty
Donátoři
Podpořte nás
Historie kaple
Foto

Poslání | Aktuality | Jednatel | Stanovy a registrace FÚ | Zprávy o činnosti a hospodaření | Kontakt

Poslání

Posláním občanského sdružení je obnova poutní kaple sv. Maří Magdaleny v Chelčicích, zvláště pak jejího okolí a ve spolupráci s vlastníkem stavby její nové využití pro účely kulturní a společenské.

Cílem je navrátit toto bývalé poutní místo křesťanskému kultu a vedle aktivit náboženských ho využívat i k aktivitám občanským, zvláště jako sezónní galerii a příležitostnou komorní koncertní síň.

Mezi další aktivity sdružení patří obnova krajinné památkové zóny Libějovicko – Lomecko, zvláště z hlediska krajinářského a dendrologického a pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 

Poslední aktualizace 10.3. 2012